Welcome visitor you can log in or create an account

ЛАЖГОТО НИКОЛА ДИМИТРОВ ДАЛИ КЕ ТВРДИ ДЕКА И АВСТРИСКИОТ ПАРЛАМЕНТ ЛАЖЕ ЗА БУГАРСКИТЕ УСЛОВУВАЊА

24.04.2020 

image
НАПОМЕНА!! Преводот е павен на гугл транслејт!


Изјава на Република Бугарија во врска со усвојувањето на заклучоците на Советот за проширување и стабилизација и асоцијација

Процес во однос на ставовите 3, 8 и 10 од заклучоците на Советот за општи работи за проширување и стабилизација и асоцијација од март 2020 година, во согласност со неговите изјави за записникот од Заклучоците на Советот за проширување и стабилизација и процес на асоцијација од декември 2012 и октомври 2019 година, Имајќи ја предвид комуникацијата на Европската комисија за „Зајакнување на процесот на пристапување - кредибилна перспектива на ЕУ за Западен Балкан“ од 5 Февруари 2020 година, исто така, имајќи го предвид Договорот за пријателство, добрососедство и соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија (во понатамошниот текст „Договор“) и неговата важност во отворањето на патот кон европската и евроатлантската интеграција од второто, Потсетувајќи се дека имплементацијата на Договорот оттогаш е во голема мерка блокирана Ноември 2019 година поради еднострана одлука на Република Северна Македонија да го суспендира на неодредено време учеството во работата на Заедничката мултидисциплинарна експертска комисија за историски и едукативни прашања, формирана според чл. 8. 2. од Договорот. Република Бугарија го повторува следново:

1. Формулацијата користена во став 3 од Заклучоците на Советот во врска со Комуникацијата на Комисијата не ги предрасудува или ограничува ставовите што земјите-членки, вклучително и Република Бугарија, ќе ги заземаат додека работат за идните рамки за преговори за Република Северна Македонија и Република Албанија;

2. Имплементацијата на Билатералниот договор ќе биде проценета во сите фази на процесот на пристапување на Република Северна Македонија во ЕУ, вклучително и пред да се даде согласност на Република Бугарија да ја одржи првата меѓувладина конференција (ИГЦ)

1

Република Бугарија сака да го потенцира разбирањето дека имплементацијата на Договорот опфаќа:

- Гарантирање дека придржувањето кон амандманите во уставот на Република Северна Македонија според Договорот од Преспа ќе се спроведува паралелно со строго почитување на Договорот во неговото целост;

- Активно ангажирање на Република Северна Македонија во постигнување на конечен договор за целиот спектар на работата на Заедничката мултидисциплинарна експертска комисија за историски и едукативни прашања создадени според Договорот, вклучително и постигнување договор за клучни фигури и настани од нашата заедничка историја со Република Северна Македонија до 1944 година, на специфични датуми за заедничко одбележување на оние настани и бројки за кои е постигнат договор; и замена на информативни знаци и други индикации, вклучително и оние на историски и културни споменици, во согласност со договорените текстови;

- Воздржаност на политичките личности и претставници на државните институции во Република Северна Македонија од изјави / ставови што може да се толкуваат како доведување во прашање или спротивставување на текстовите договорени од двете влади; - Дисконтинуирање од страна на Република Северна страна на каква било поддршка на организации кои тврдат дека постои т.н. „македонско малцинство“ во Република Бугарија, вклучително и во меѓународни организации како што е Советот на Европа и во мултилатерални формати и механизми за набудување; - Усогласување на ставовите и постапките на Република Северна Македонија во меѓународните организации и форуми со член 11 од Договорот, вклучително и со изјавување дека не постојат историски и демографски основи за барање малцински статус за која било група граѓани на територијата на Република Бугарија .


2

-Преземање мерки од надлежните органи во Република Северна Македонија за активно спречување и, доколку е потребно, да се испита и гони, каква било форма на дискриминација или говор на омраза против нејзините граѓани со бугарска самоидентификација или бугарско потекло и културна припадност;

- Иницирање од страна на Република Северна Македонија за процес на рехабилитација на жртвите на југословенскиот комунистички режим, потиснати заради нивното бугарско самоидентификување;

- Брза имплементација на реформата на разузнавачките и безбедносните служби, важен дел од нив ќе биде откривањето на соработници од денешна Република Северна Македонија кои работеа за безбедносните и разузнавачките служби на поранешна Југославија.

2б. Пред да може да ја одобри идната Преговарачка Рамка  за пристапување на Република Северна Македонија во ЕУ, Република Бугарија очекува материјални активности и резултати во спроведувањето на Договорот во име на Република Северна Македонија. Договорот на Република Бугарија за идната рамка за преговори ќе биде условен, меѓу другото, и следново:

- Упатување на добрососедските односи, вклучително и целосна имплементација на договорите меѓу Република Северна Македонија и земјите-членки на ЕУ, како услов против кој напредокот ќе се мери во текот на пристапниот процес во идната рамка за преговори и оној чија имплементација ќе биде оценета во рамките на поглавје 35 за преговори „Други“


3


-Проактивни гаранции обезбедени од Република Северна Македонија во мултилатерални форуми дека употребата на краткото име предвидено со Договорот од Преспа се однесува само на политичкиот субјект „Република Северна Македонија“, а не на географскиот регион на Северна Македонија, од кој дел спаѓа во рамките на суверената територија на Република Бугарија. Покрај тоа, единствено целосното име на Република Северна Македонија треба да се користи во документите / позициите / изјавите на ЕУ, вклучително и идната рамка за преговори. Република Бугарија го користи уставното име „Република Северна Македонија“ ерга омнес како единствено име на таа земја;

- Имплементација на „клаузулата за јазици“ договорена меѓу Софија и Скопје во договорите на Република Северна Македонија со ЕУ, вклучително и во идната рамка за преговори. Така, лингвистичката норма што ја зборува населението на Република Северна Македонија треба да се спомене само како „службен јазик на Република Северна Македонија“ во документите / позициите / изјавите на ЕУ, вклучително и идната рамка за преговори. Ниту еден документ / позиција / изјава на ЕУ и нејзините институции не може да се толкува како признание за постоење на посебен т.н. „македонски јазик“ .

3. Република Бугарија ќе даде согласност за одржување на првиот МКК со Република Албанија е постигнат уште еден видлив напредок во гарантирањето на правата на бугарското национално малцинство во земјата, особено во контекст на претстојниот попис на населението.


ДОКУМЕНТОТ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА АВСТРИСКИОТ ПАРЛАМЕНТ