Welcome visitor you can log in or create an account

ЕВРОПЕЕЦОТ ГЕРОСКИ ПРОТИВ РЕЗОЛУЦИИТЕ НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПА И ШВЕДСКИОТ ВРХОВЕН СУД

Мал дел од онаа што треба да го прочита и прифати Героски за да и ментално стане поборник за влез на Македонија во Европа 

Јордан Петровски 14.01.20202 
Да ја искоментирам колумната на Героски Лустрацијата беше македонска варијанта на „закон на одмазда“ и мора да се поништи! и да покажам дека додека имаме вакви медиумски работници неможе ни да помислиме да станеме членка на ЕУ. Героски се онаа што не оди во полза на него и неговите соитомисленици чуварите на тоталитарниот комунистички систем па доаѓало и од ЕУ или од држави на Европа не го почитува.

Героски:

Сѐ додека не сфатиме дека правото е систем на јасно дефинирани и цврсто кодирани правила на посредување во односите меѓу луѓето, a правдата концепт на општествено поведение согласно со тие правила и со општо прифатените морални норми, ние, драги мои, ќе си останеме балкански Клондајк. И нема да бидеме на прав пат. Едноставно, нема да нѐ биде.
Патем речено, за оние кои не знаат, Клондајк во Aљаска е област каде што почнува златната треска во Америка и каде што во тој период владее „законот на одмаздата“. Повозрасните читатели можеби ќе се сетат дека името Клондајк – денес синоним за неправда, всушност, за разбирање на правото и на правдата како „закон на посилниот“ – го имаат сретнато во стриповите во кој главен јунак е Текс Вилер.
Но, да се вратам на темата…
Лустрацијата во Македонија беше спроведена токму според „законот на одмаздата“. Иако во основното значење зборот лустрација значи „простување на гревовите“ (lustrum),

Но зборот ЛУСТРАЦИЈА значи нешто друго:


Lustracija je izraz kojim se u najširem smislu označava zakonom i drugim propisima određena praksa odstranjivanja politički neprihvatljivih osoba iz javnog života, odnosno organa uprave i paradržavnih tijela neke države. Lustracija se najčešće zbiva nakon radikalne promjene društveno-ekonomskog uređenja izazvanog revolucijom ili vojnom okupacijom od strane druge države, a kao najčešći primjeri se spominju denacifikacija poratne Njemačke i demilitarizacija Japana pod američkom okupacijom.

U današnjem svijetu se gotovo isključivo koristi za postupke koji su započeti u postkomunističkim državama istočne Evrope kada su pod udar lustracije došli kadrovi koje se smatralo odgovornim za održavanje komunističkog poretka, pogotovo kada je riječ o agentima i suradnicima sigurnosnih službi najodgovornijih za likvidacije, zatvaranja i druge oblike represije. Izraz lustracija je stekao popularnost kao svojevrsni eufemizam za čistke, koje se obično vezuju za najgore zločine komunističkog doba, a od kojih su se nove postkomunističke vlade nastojale ograditi.

Героски:

И воопшто, држава што сака да се пофали дека во неа владее правото, не смее да дозволи разни арбитрерни, божем независни и во основа некомпетентни комисии и тела, да инкриминираат луѓе, да ги „судат“ за вистински или за измислени „гревови“, да делат некоја своја правда и да си поигруваат со човечките судбини

Но зaконот кој предвидуваше комисија да ја спроведе лустрацијата, а не лустрацијата да се спроведе според Резолуцијата 1096, односно во институцијата единстено според Уставот верификувана да доснесува судски преуди -- а тоа е судот -- го донесе ЕДНОГЛАСНО Парламентот на Р. Македонија!

 
2008Героски:

Ете затоа, меѓу другото, упорно и упорно треба да се инсистира на тоа дека владеењето на правото и судските реформи се првенствено работа на доуредување и на иновирање на постоечките, како и на воведување нови, системски решенија, согласно со изворните принципи и значења на поимите право и правда, а секако и според моделите и искуствата на модерната европска правосудна пракса

Многу е чудно од Европец како Героски коj и името го даде само да стане Еевропејец,  да читаш како не ги признава одлуките на државите од Европа.


Па така Героски се обидува да ни продаде приказна дека лустрација се правела само во Македонија, i заборава дека Советот на Европа има донесено три Резолуции!!


Првата 1096 : o mjerama za uklanjanje naslijeđa bivših komunističkih totalitarnih sustava: 

Втората 1481 : REZOLUCIJA VIJEĆA EUROPE O OSUDI KOMUNISTIČKIH ZLOČINA 1481


Третата      :Rezolucija Europskog parlamenta od 19. rujna 2019. o važnosti europskog sjećanja za budućnost Europe

Насловот е на Хрватски затоа што таа Резолуците сеуште не е преведена на Македонски јазик, барем јас не сум ги нашол! 

Героски заборава дека според тие Резолуции се спроведени лустрации во Полска, Чешка, Словачка, Унгарија, Источна Германија и Прибалтичките држави. Во Латвија дури е забранета партијата наследник на Комунистичката партија на Латвија, партија која му доаѓа како СДСМ во Македонија. Забраната ја прифатиле и Судот за Човекови права во Стразбур и Венецијанската комисија. Делата заради кои е забраната наследничката на комунистичката партија во Латвија се исти дела кои ги направи СДСМ во своето владеење: недоделувањето на мандат од Глигоров и формирање од него експерска влада. Непочитувањето на Уставниот закон кој изричито бараше после падот на експерската влада да се распишат избори... ќе прескокнам многу работи и ќе дојдам до она што се случи после изборите 2016 година, изборот на Таљат, законот за Албански јазик, Преспанскиот договор и менувањето на Уставот за да се промени името.

Еве го тоа мислење на Венецијанска комисија:

Венецијанската Комисија забележува дека Европскиот Суд за Човекови Права (ЕСЧП), во еднаприлика одреди дека примена на лустрациски мерки во однос на дела строени после завршувањето на тоталитарен режим биле прифатливи и не ја нарушуваат Европската Конвенција за Човекови Права (ЕКЧП). Во случајот на Жданока против Латвија централното прашање беше статутарна одредба која забранува на лица кои „активно учествувале после 13-ти јануару 1991. год.“ во Комунистичка Партија на Латвија (КПЛ) да учествуваат во парламентарни избори (1998 и 2002). Одредбата била донесена од Парламентот поради тоа што кратко време после Декларацијата за Независност од 4-ти мај, 1990. год., КПЛ била вмешана во организирање и спроведување на државни удари во јануари и август 1991. год. против новоформираниот демократски режим. Откако било согледано и особено земени во обзир историскиот и политички контекст во кој оспорената мерка била превземена, било заклучено дека било разумно од страна на легислатурата да претпостави дека водечки лица во КПЛ имале анти-демократско држење, поради што ЕСЧП пресуди дека немало прекршување на Член 3 од Протокол Бр. 1. Конкретно, ЕСЧП пресуди дека додека такви мерки не можат да бидат прифатливи во контекст, на пример, на држава која што има долго-воспоставени рамки на демократски институции, сепак може да се сметаат за прифатливи во случајот на Латвија со оглед на историскиот и политички контекст кој водел до нејзиното установување, како и со оглед на заканата кон новиот демократски поредок поставена од препородот на идеи кои, доколку им се дозволи да здобијат корени, можат да станат способни да го возвратат тоталитарниот режим.      

Едно мора да ни биде јасно на сите во Македонија а тоа е дека без откривањето на вистината за злосторите на комунистичкиот режим кој за жал во Македонија не беше демонтиран 1991 година, ниту со новиот Устав нема да има спокој ниту на овој ниту на оној свет за злострониците ниту пак за нивните потомци. 


Дека комунистичкиот ситем во Македонија продолжил и после 1991 година, како доказ ке приложам само неколку документи!

 
frch-1
 
Првин да видиме што содржи членот 24 од Законот за основите на системот на државна безбедност на СФРЈ - („Службен лист на СФРЈ“ бр. 15/84)


image
 

 

Членот 6 од Уставниот закон гласи:

6
 


Героски:

Мислам дека клучен тест за тоа дали сега – поучени од таа хаварија – напредуваме кон едно модерно, европско разбирање на правото и на правдата ќе биде судскиот процес за настаните од 27 април 207 година. За мене, нема никаква дилема дека упадот на група граѓани и насилствата во Собранието на 27 април беа обид за државен удар. Не е точна тезата на Никола Груевски дека станувало збор за отпор на граѓаните против обид за незаконит трансфер на власта. Дури и да е Никола во право, правниот систем во нашата земја (таков каков што е, несовршен) предвидува легални и легитимни постапки како се утврдува незаконитоста. И никој, ама баш никој нема право да го земе законот во свои раце и да „пресудува“ со насилство, на начин како што тоа се случи тој кобен 27 април.

И пак Европеец Героски во судир со Европа:

 
27-04