Welcome visitor you can log in or create an account

„ДРАМАТУРГ“ - НОВАТА „ДРАМА“ НА БАНДАТА НА ВЛАСТ!

Да пренесам текст текст кој е објавен во јули 2011 во нашиот весник „ИЗГРЕЈ ЗОРА НА СЛОБОДАТА“,  ме предизвикаа многуте дискусии за тоа дека имаме систем Курто и Мурто, за неуспешната лустрација и зошто била неуспешна ......

image
 1
 

 

2