Welcome visitor you can log in or create an account

Гласот на слободна #Македонија епизода 29: Што знаат, а кријат, македонските академци?


Во оваа епизода се осврнуваме на темата поврзана со билатералната комисија за ревизија на македонската официјална историографија. Конкретно цитираме изјави--некои стари 20 години--на тројца македонски историчари во однос на македонската историја помеѓу седмиот и дваесеттиот век, кои веруваме ќе ја изненадат македонската јавност. Овие изјави ги поткрепуваме со цитат од досието на Асен Татарчев од 1954 година, и белешка од дневникот на Крсте Петков Мисирков од 1913 година.