Welcome visitor you can log in or create an account

Гласот на слободна Македонија Епизода 9: Се навршија двата најдолги месеци во историјата на светот

 

 

 

На 8 април 1993 година Република Македонија престана да постои. На тој датум раководството на Републиката предводено од Киро Глигоров издејствува прием на младата држава во Организацијата на обединетите народи условено со промена на името. Тогаш ја снема Република Македонија, која беше заменета со Бишата Југословенска Република Македонија. Претстедателот Глигоров тогаш објасни дека „референцата“ БЈРМ ќе биде само времена, за период од два масеци, најмногу. Колку што ме држи умот, Глигоров никогаш не кажа што ќе ја смени референцата. Денес го добивме одгороворот на тоа прашање. Во оваа вонредна епизода зборуваме конкретно за вината на партијата ВМРО-ДПМНЕ во сиот овој процес. Релевантни линкови:

 

http://mn.mk/aktuelno/14445-NA--8-APR...


- http://forum.kotle.ca/showthread.php?...

- http://falanga.com.au/prof--igor-jane...

- http://www.sobranie.mk/WBStorage/File...

- http://forum.kotle.ca/showthread.php?...