Welcome visitor you can log in or create an account
activities

activities

МАНИФЕСТ НА СЛОБОДАТА

Aldo Kliman 09.06.2021 Поробен Македонец е еднакво на секој поробен граѓанин на Република Македонија. Кајшто има макар само еден роб - таму нема ниту еден слободен човек. За Слободата се живее, за неа се умира! Македонски наро...

Read more...