Welcome visitor you can log in or create an account

ДУПИ СИ МАКЕДОНЦИ ВО МОЗОК БРАТЕ РЕЏО

Блаже Аризанов 12,05.2024Бев упатен кон објава од 2021 на уплашеното Шија/Суни Муслиманче Реџо Исмаил, новопечен пратеник од редовите на фашизоидна Левица,
Ова што ќе го прочитате подолу е коренот на цивилизациското зло што и се случи на Македонија после 1945 година.
Целата објава е во коментар. Го цитирам само најзначајниот дел:

“Јас брате Мицковски по РОД не сум македонец, јас сум македонец по НАЦИОНАЛНОСТ!”

Цитирам уште еднаш:

“Јас брате Мицковски по РОД не сум македонец, јас сум македонец по НАЦИОНАЛНОСТ!”

Ајде да се потсетиме што е тоа нација.
Нација е релативно кохерентна група на луѓе кои споделуваат култура, традиции, јазик, или етникум.
Пази го клучното зборче - ТРАДИЦИИ.
Преку што се перпетураат традициите?
Најмногу преку религијата.
Реџо вели дека не бил он Македонец по род туку по националност. Но дали? Реџо тврди дека е Македонец по националност но по род Реџо секогаш ќе биде Турчин од проста причина што Реџо е религиозен Муслиманин, а традициите на Турците доминантно се перпетуираат преку нивната религија, во случајов Исламот.
Значи Реџо колку сака може да се чука по гради дека по националност е Македонец бидејќи Реџо поседува опционалност. Реџо може денес да биде Македонец, утре да реши да не биде бидејќи поседува опционалност односно освен националност, има и род на кој може да се потпре.
Реџо има род на кој може да се потпре, но ете алудира дека Македонецот нема род односно да се биде Македонец подразбирало само националност, а не род.

Повторно да го цитирам Душан Петровски:

“Социјализамот е идентитет самиот во себе, бидејќи нуди шаблон за тоа како народот треба да живее. Тој си има својствен жаргон, 'напреден' начин на живот, што подразбира раскинување на врската со традиционализмот, односно, црквата, семејството и народните обичаи, индустријализирана економија, голема бирократија, непостоечка приватност и минимална или непостоeчка приватна сопственост. Сето ова го прави народот исклучително зависен од државата, како за неговите материјални нужди, така и за неговите духовни потреби.
Клучниот дел е овој: "Социјализмот е идентитет самиот во себе."

Е ова сака да ви го каже Реџо Исмаил. Дека он во секое време може да се потпре на својот род како Муслиманин, додека Македонецот не смее да се потпре на својот род и своите традиции како Христијанин, за него е дозволено само националноста.
Односно Реџо има род, што значи има генеза, а Македонец е само националност односно вештачки инженеринг кој потекнува од 1945.
Значи Реџо има род, додека социјализмот го создал Македонецот. Реџо има род, но Македонецот е идеолошка творба. Реџо има род, но социјализмот ги создал Македонците.
Затоа родољубот Реџо фаворизира социјализам. Бидејќи неговиот род перпетуиран преку неговите Исламски традиции останува, но од друга страна социјализмот го поништи органскиот, Христијански идентитет на Македонците како мнозинско население, и го замени со нов, вештачки, безбожен. Комунистички.

Затоа Македонецот денеска е изгубена влечуга во време и простор. Бидејќи му беше одземена Христијанската генеза а наместо тоа му беше наметнато безбожно идолопоклонство кон државата од страна на социјалистите.

Затоа Македонецот е подолу од гуштер. Затоа Македонецот е гнида. Затоа Македонецот е зависен од државата. Затоа Македонецот освен државата не знае ништо понатаму, за секоја своја потреба небаре хендикепиран крева раце кон државата.

Затоа цивилизираниот свет плука по нас и го врти погледот од нас, небаре лепрозни. Бидејќи тоа во суштина сме. Лепрозни. Креатури. Вештачки.
Е ова е твојата Левица, Македонецу - те признава како идеолошка творба, но не и како род

Да живее социјализмот, креаторот на вештачкиот Македонец.